UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ BİLİM DALI
   
YENİDOĞAN, SAĞLAM BEBEK VE AŞI POLİKLİNİĞİ

DOĞUM SONRASI BEBEK İZLENEMİ VE YAPTIKLARIMIZ
Neonatoloji Bilim Dalı’nda klinikte bebeklerin doğum sonrası takibinde sıra dışı durumlar dışında şu protokol uygulanır:

 • Doğum sonrası ve taburculuk öncesinde tüm bebekler ayrıntılı olarak muayene edildikten sonra ilk topuk kanı örneği alınarak Sağlam Bebek İzlem Defteri oluşturulur. Bu esnada tüm bebekler kilo kaybı, anne sütü yeterliliği, emzirme teknikleri açısından değerlendirilerek gereken annelere emzirme ve beslenme desteği sağlanır. Tüm bebekler ayrıca kan almadan ciltten dijital ölçüm yapan otomatik cihazlarla sarılık açısından değerlendirilir.
 • Taburculuktan 2 gün sonraki kontrolde (A Blok 3. katta) kilo kaybı ve beslenme durumu tekrar değerlendirilir, göbek kordonu değerlendirilerek göbek bakımı yapılır ve sarılık değerlendirmesi yapılır.
 • Doğumdan sonraki 7. gün kontrolünde (3. katta) kilo kaybı ve beslenme durumu değerlendirilir, göbek kordonu değerlendirilerek göbek bakımı ve sarılık değerlendirmesi yapılır. Metabolik taramalar için ikinci topuk kanı örneği alınır.
 • Doğumdan sonraki 15. gün kontrolünde (3. katta) beslenme, kilo durumu ve göbek kordonu değerlendirilir ve işitme tarama (otoakustik emisyon) testi yapılır. Bir yaşına kadar devam edecek olan D vitamini desteğine başlanır.
 • Birinci ay kontrolünde (A Blok giriş kat) poliklinikte beslenme ve kilo durumu değerlendirilir, ücretsiz aşı programı çerçevesinde doğumdan sonraki 2. doz hepatit B aşısı yapılır. Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkığı) açısından risk değerlendirmesi yapılarak gerekli vakalarda kalça ultrasonografisi planlanır. Kırmızı yansıma testi ve Hirschberg testleri ile göz muayenesi yapılır. İkinci ay aşı randevuları planlanarak Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği takibine alınır.

YENİDOĞAN, SAĞLAM BEBEK VE AŞI POLİKLİNİĞİ
Yenidoğan, Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği'nde yenidoğan sağlığı ve sağlıklı çocuk izlemi konularında uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimli Prof.Dr. S.Ümit SARICI gözetiminde yenidoğan ve sağlam bebek muayeneleri düzenli aralıklarla ve disiplinli bir şekilde yapılmakta ve doğumdan itibaren Sağlık Bakanlığı resmi aşı takviminde yer alan tüm çocukluk çağı aşıları ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşı Polikliniği'nde Rotavirus aşısı ve meningokok menenjiti aşısı gibi isteğe bağlı olarak yapılan aşılar da uygulanabilmektedir.
Sağlam Bebek Polikliniği'nde özellikle 0-2 yaş grubu olmak üzere tüm çocukluk döneminin büyüme, gelişme, bakım ve beslenme alanları başta olmak üzere sağlıklı çocuk izlemi modern ve güncel gelişme ve bilgiler ışığında profesyonelce yürütülmektedir.

0-2 YAŞ GRUBU SAĞLAM BEBEK İZLEMİ VE YAPTIKLARIMIZ

  • İkinci ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 2. ay ücretsiz aşıları (beşli karma aşı, 13 valanlı pnömokok aşısı ve BCG aşısı) ve istendiği takdirde özel olarak uygulanan ağızdan Rotavirus aşısının ilk dozu uygulanır. Kalça ultrasonografisi planlanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Üçüncü ay kontrolünde büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Dördüncü ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 4. ay ücretsiz aşıları (beşli karma aşı, 13 valanlı pnömokok aşısı) ve Rotavirus aşısının 2. dozu uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Beşinci ay kontrolünde büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Altıncı ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 6. ay ücretsiz aşıları (beşli karma aşı, 13 valanlı pnömokok aşısı, hepatit B aşısı 3. dozu ve ağızdan polio [çocuk felci] aşısı) uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir. Yenidoğan, Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği Tamamlayıcı (Ek) Gıdalarla Beslenme Kılavuzu’na göre ek gıdalarla beslenme ihtiyacı değerlendirilir. Demir eksikliğine karşı koruyucu olarak demir destek tedavisi başlanır.
  • Yedibuçuk ay kontrolünde büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir. Yenidoğan, Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği Tamamlayıcı (Ek) Gıdalarla Beslenme Kılavuzu’na göre ek gıdalarla beslenme durumu ve beslenmede yeni ilaveler değerlendirilir.
  • Dokuzuncu ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 9. ay ücretsiz aşısı (kızamık) ve istendiği takdirde özel olarak uygulanan meningokok aşısı uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir. Yenidoğan, Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği Tamamlayıcı (Ek) Gıdalarla Beslenme Kılavuzu’na göre ek gıdalarla beslenme durumu ve beslenmede yeni ilaveler değerlendirilir.
  • Onikinci ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 12. ay ücretsiz aşıları (kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, suçiçeği aşısı ve 13 valanlı pnömokok aşısı) ve istendiği takdirde özel olarak uygulanan meningokok aşısı uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir. Yenidoğan, Sağlam Bebek ve Aşı Polikliniği Tamamlayıcı (Ek) Gıdalarla Beslenme Kılavuzu’na göre ek gıdalarla beslenme durumu ve beslenmede yeni ilaveler değerlendirilir. Bu ayda veya en geç bir sonraki kontrolde demir eksikliği ve anemi durumunu değerlendirmek için kan sayımı planlanır.
  • Onbeşinci ay kontrolünde büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Onsekizinci ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 18. ay ücretsiz aşıları (hepatit A aşısı 1. dozu, ağızdan polio [çocuk felci] aşısı ve beşli karma aşı son dozu) aşısı uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.
  • Yirmidördüncü ay kontrolünde Sağlık Bakanlığı 24. ay ücretsiz aşısı (hepatit A aşısı 2. dozu) aşısı uygulanır. Büyüme (fiziksel büyüme; boy, kilo ve baş çevresi), gelişme (yaşa uygun psikomotor gelişim) ve beslenme/kilo durumu değerlendirilir.

 

BİLGİ KÖŞESİ
 • Bilgi Köşesi


 
 • Bilgi Köşesi