UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
   
 

Dr Rıdvan EGE Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Prof.Dr Konçuy Mergen, Prof Dr Levent Karaca ve Prof.Dr Selda Demirtaş’ dan oluşan akademik kadro tarafından 2006 yılında kurulmuştur. O tarihden bu yana Biyokimya Anabilimdalı başkanlığına bağlı olarak 24 saat hizmet vermektedir. Tüm biyokimyasal testler, tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, pıhtılaşma testleri, immunolojik ve serolojik testler kesintisiz olarak yapılmaktadır. RIA tekniği gerektiren nadir testler ise anlaşmalı laboratuvar olan Düzen Laboratuarı’ndan hizmet alınarak yapılmaktadır.

Klinik Biyokimya Laboratuarımızın kuruluşundan bu yana çalışma prensibi öncelikle hastalarımıza ait tüm testlerin en hızlı ve en güvenilir bir şekilde analiz edilmesidir. Bunun için günlük iç kalite kontrol çalışmaları ile periyodik dış kalite kontrol çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Rutin çalışmalarımızın yanı sıra, diğer bölümlerle ortak araştırma projeleri, asistan tezleri ve bilimsel her türlü yayın faaliyetlerinde bulunulmakta ve bunun için düzenli ekip çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu yolla her yıl ortalama 5 adet uluslararası dergilerde ana bilim dalımıza ait araştırmalar yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra ana bilim dalımızda son 5 yılda gerçekleştirilmiş 3 adet TUBITAK projesi mevcuttur.

Klinik Biyokimya alanında çalışmalarımız ve projelerimize dahil olmak isteyen genç araştırmacı veya öğrencilerimize gerekli yardım ve destek verilmekte, laboratuvar koşullarımızdan yararlanmalarına olanak sağlanmaktadır.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı içinde anabilimdalımızda yürütülen araştırma projelerimizden yararlanmak üzere Bologna Süreci kapsamında 4 adet uluslararası öğrencinin başvurusu kabul edilmiştir.

Anabilimdalı öğretim üyelerimiz tarafından tıp fakültesi, hemşirelik yüksek okulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu laboratuvar teknikerliği bölümlerine lisans düzeyinde ve Klinik Embriyoloji programı kapsamında ise yüksek lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.


Klinik Biyokimya Laboratuarına ait teknik donanım:


 • Biyokimya otoanalizörü ( 2adet)

 • Hormon-Seroloji otoanalizörü (2 adet)

 • Otomatik tam kan sayımı analizörü (2 adet)

 • Tam otomatik idrar analizörü

 • ELIZA

 • HPLC

 • Elektroforez

 • Otomatik Koagülometre

 • Spektrofotometre

 • Sedimentasyon cihazı

 • Kan Gazları Ölçüm cihazı

 

BİLGİ KÖŞESİ
 • Bilgi Köşesi


 
 • Bilgi Köşesi