UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
   
 

 Bölümümüz 2006 yılında Prof. Dr. Salih Battal’ın göreve başlaması ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana bölümümüz üç  uzman yetiştirmiştir. Psikiyatri Ana Bilim Dalında halen  İki prof., bir doçent, bir çocuk psikiyatrisi yardımcı doçenti olmak üzere 4 öğretim üyesi, iki araştırma görevlisi ve bir psikolog görev yapmaktadır. Günlük psikiyatrik ve psikolojik poliklinik hizmetleri, psikolojik değerlendirme yanı sıra, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine de ağırlık verilmektedir. Bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantılar düzenlenmektedir. Yataklı servisimize, ayırıcı tanı ve değerlendirme amacıyla yatırılarak izlenmesi gereken hastalar kabul edilmektedir. Bölümümüzde psikotik bozukluklar (şizofreni ve benzeri bozukluklar), duygudurum bozuklukları (depresyon, iki uçlu bozukluk ve diğerleri), anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk ve diğerleri), organik beyin bozuklukları (demanslar ve diğerleri), cinsel işlev bozuklukları gibi psikiyatrinin ilgi alanına giren pek çok bozukluğun tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bölümümüz ergen, erişkin ve yaşlı hastalara hizmet vermektedir. Bölümümüzde diğer kliniklerle uzun süreli işbirliğini mümkün kılmak için Konsültasyon Liyezon birimi kurulmuş olup, hastane personeli ve hasta, hasta yakınlarına yönelik hizmet verilmektedir.Ayrıca

   Vizyon:

Önümüzdeki yıllarda hizmet, eğitim, araştırma çalışmalarının artırılması, Konsültasyon Liyezon Birimi işleyişinin daha aktif hale getirilmesi, poliklinik hizmet nitelik ve niceliğinin, yataklı hasta takibinin artırılması, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine ağırlık verilmesi hedeflenmektdir.

 

 

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi