UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
   
 

Üniversitemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamaları, serbest doku nakilleri ve replantasyon cerrahisi, Omurga cerrahisi (doğuştan şekil bozuklukları, edinsel hastalıklar, travma, sinir cerrahisi ve mikro-cerrahi onarımlarıi brakiyel preksus cerrahisi, primer ve sekonder onarımlar) Artroskopik diz, omuz, dirsek, el bileği cerrahisi (tanısal, travma, romatizmal sorunlar ve spor yaralanmaları), Pediatrik ortopedik sorunlarda cerrahi uygulamalar, Genel travma, Diz, kalça, omuz ve dirsek protez uygulamaları, güncel yöntemler Ayak cerrahisi, doğumsal ve edinsel deformiteler, travma konularında tanı, teşhiş ve tedavi yapmaktadırOrtopedi ve Travmatoloji, son yıllarda teknoloji ve bilimsel ilerlemelerin ışığında belki de en hızlı ilerleyen, değişen hatta kapsamı genişleyen bir daldır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüz, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır. Hastalar, tedavi planları ile ilgili olarak uzman doktorlarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. 

 

Bölümümüze ait ameliyathanelerde tüm teknik donanımlar mevcuttur. Ayrıca ameliyathane ile bağlantılı tam donanımlı cerrahi yoğun bakım ünitesi mevcuttur.

 

 

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi