UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
   
 

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içersinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir.

Hastanemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Bölümünde, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebileçek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler tespit edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir.İnsan hayatının kutsallığını her şeyin üzerinde tutarak ve hasta haklarına daima riayet ederek, en çağdaş, en yetkin ve en yüksek nitelikte tanı ve tedavi hizmetlerini, hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza güleryüz, anlayış ve şefkatle sunmak,

Kalp ve damar sisteminin normal işleyişi, hastalıklarının kökeni, bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili temel ilkeleri kavramış ve özümsemiş, bu alanda gerekli klinik becerilerle donanmış ve en önemlisi, her zaman düşünen ve sorgulayan, insan ilişkilerinde başarılı, deontolojiye sonuna kadar sadık, insani, ahlaki ve etik değerlerden asla taviz vermeyen hekimler yetiştirmek,

Kardiyoloji konusundaki en yeni bilgi ve en üstün becerilerle donanmış, sorgulayıcı ve araştırmacı kişiliğiyle mevcut bilginin üzerine yeni bilgiler eklerken, tıbbi etiğe, araştırma etiğine ve yayın etiğine daima riayet eden, bilgilerini öncelikle koruyucu hekimlik uygulamaları ile hastalıkların henüz oluşmadan önlenmesi için kullanan, hastalık oluştu ise, tanısını ve tedavisini en hızlı, en doğru, en yetkin şekilde gerçekleştiren, kardiyoloji alanındaki tüm girişimsel işlemleri özgüven ve üstün başarıyla yapabilen kardiyoloji uzmanları ile hizmet vermektedir.

 

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi