UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
Hematoloji Bilim Dalı
   
 

Hematoloji Bilim Dalımızda aşağıda yer alan hastalık gruplarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir:

1.1. Kansızlık: (Anemi ) Kan hücrelerinin ve hemoglobin'in ilikteki üretimlerinde bozulma ( demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği, folat eksikliği,) Kemik iliğinde yapım bozuklukları ( aplastik anemi vb.., pansitopeni, lökopeni ve trombositopeniler), kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması ( hemolitik anemiler, Akdeniz anemisi, hemoglobinopatiler) Kan hücrelerinin hatalı yapımları ( Orak hücreli anemi,herediter sferositoz vb..)

2.2. Lösemiler: kan üreten ilik hücrelerinin kanserleri

3.3. Lenfomalar: Hodgkin ve Nonhodgkin Lenfomalar ( lenf bezi hücrelerinin kanserleri)

4.4. Kemik iliği Yetmezlikleri, PNH

5.5. Multiple Myeloma, Waldenström Makroglobulinemisi

6.6. Myeloproliferatif hastalıklar: Polistemia Vera, Myelofibrozis, E. Trombositoz

7.7. Kanama hastalıkları: hemofililer, trombositopeniler,İTP

8.8. Trombosit fonksiyon bozuklukları,

9.9. Kazanılmış kanama yatkınlıkları,

10.10. Tromboz :kanın damar sistemi içinde, erken yaş gruplarında sebep olmaksızın pıhtılaşması ( derin ve trombozları, akciğer tromboembolisi, sebebi bilinmeyen sık tekrarlayan düşükler vb.. )

11.11. Trombotik trombositopenik purpura Hastanemiz Hematoloji Bilim Dalında kanın mikroskop altında incelenmesi ( periferik yayma ) ile birlikte kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biopsisi yapılmakta ve mikroskobik olarak değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Hastanemiz Kan merkezi ve Aferez Ünitesi Hematoloji Bilim Dalına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup Hastanemiz transfüzyon komitesi yine bu bilim dalına bağlıdır. Kan merkezimizde her türlü kan grup antijenleri, alt grup antijenleri tanımlanmakta, karşılaştırma testleri ve hematoimmünolojik testler yapılmaktadır. Kan merkezimizde acil ihtiyaç durumlarında kan donasyonu yapılmakta ve eritrosit suspansiyonu, taze donmuş plazma, trombosit suspansiyonu ve kriopresipitat hazırlanabilmektedir Aferez Ünitemizde hücre ayırım cihazı aracılığı ile her türlü terapötik Aferez işlemi ( Plazmaferez, Lökosit aferezi, eritrosit aferezi, trombosit aferezi ) yapılmakta ve gerekli durumlarda donör trombosit aferezi yapılarak trombosit suspansiyonu elde edilebilmektedir. Hastanemiz Transfüzyon Komitesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığında yılda 4 kez toplanmaktadır. Transfüzyon Hemşiremiz hastanemizde yapılan tüm kan ve kan ürünleri transfüzyonunu yerinde denetlemektedir.

 

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi