UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
   
 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümü dünyada ki gelişmelere paralel olarak modern tıbbın bütün imkanlarından faydalanarak hizmet vermektedir. Geniş servis, odalar ve uygun donanımlı yoğun bakım ünitesi mevcuttur.  Göğüs Cerrahisi Kliniğimizde,

 • Akciğer kanserleri ve diğer hastalıklarında segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi operasyonları,
 • Yemek borusu hastalıkları ve kanserinde her türlü cerrahi işlem,
 • Hava yolu hastalıklarında (trakea, bronş ) teşhiş ve tedavi amacıyla girişimler,
 • Akciğer zarı hastalıkları (plevra) ve akciğer zarları arasında sıvı birikimi gibi bütün problemlerde açık ve kapalı (endoskopik) operasyonlar,
 • Amfizem ve komplikasyonlarının fonksiyonel olarak düzeltilmesine yönelik Amfizem cerrahisi (LVRS) operasyonları
 • Göğüs duvarı deformitelerinde (kunduracı ve güvercin göğüsü) açık ve endoskopik olarak (Nuss operasyonu), düzeltme ameliyatı,  
 • Mediasten hastalıklarında endoskopik ve cerrahi (mediastinoskopi, mediastinotomi. VATS timektomi) girişimler,
 • Diafragma hastalıklarında rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamir operasyonları,
 • Göğüs veya göğüs içindeki organların travmatik yaralanmalarına bağlı sekellere yönelik operasyonlar,
 • Özel ilgi alanı olarak kliniğimizde çoğunlukla Video yardımlı torakoskopik cerrahi(VATS) prosedürleri a-VATS eksplorasyon ve biyopsi, b-VATS ile wedge rezeksiyon ve Lobektomi
 •  c-VATS ile torakal sempatektomi (aşırı el ve koltuk altı terleme şikayeti için),

d- VATS ile mediastinal hastalıklarının cerrahisi (Timektomi) operasyonları, yapılmaktadır.

 •  Endoskopik girişimler genel anestezi altında yapılmaktadır. Bunlar bronkoskopi, özofagoskopi, mediastinoskopi, VATS( video yardımlı endoskopik göğüs cerrahi işlemleri) işlemleri,
 • Ayrıca kol ağrılarına sebep olan torasik outlet sendromu için cerrahi işlemler, yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak klinikler arası iletişim ve uyum ile hastalar Ufuk Üniversitesinde bir bütün olarak değerlendirilerek hasta ve hasta yakını memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.

 

BİLGİ KÖŞESİ
 • Bilgi Köşesi


 
 • Bilgi Köşesi