UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABILİM DALI
   
 

Çocuk cerrahisi bölümümüzde; gelişen tıp teknolojilerinin faydalarından yararlanarak hastalara sorunsuz bir cerrahi operasyon dönemi yaşatmayı amaçlamaktayız. Ayrıca çocuk hastaların psikolojileri de bu bilim dalı için önemlidir.Yapılan uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi hedeflenmektedir. Daha güvenilir anestezi ilaçlarının bulunması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir. 

Çocuk Cerrahisi alanında Çocuk Cerrahları, sadece cerrahi işlemlerin tanı ve tedavisinin çocuklarda uygulanmasını değil, çocukların yetişkinlerden farklı bir biçimde, çocuk fizyolojisi ve psikososyal, bedensel yapılarına uygun olarak hekimlik ve cerrahi yapmayı kendilerine görev bilmiştir. Bir başka deyişle çocuklar, yetişkinlerin bir “minyatürü” değildir, tamamen farklı ve kendilerine özel yaklaşım sunan hekim ve cerrahlar isterler.

 

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi