UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
ANESTEZİYOLOJI VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
   
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, acil, planlı her türlü cerrahi operasyon veya girişim geçirecek hastaların; preoperatif değerlendirilmesini, peroperatif ve postoperatif bakımını, kritik hastaların tanı ve sağaltımlarını, bu uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve yardımcı sağlık personelinin eğitimini sağlayan klinik bir bilim dalıdır. Bu bağlamda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın üç önemli klinik ilgi alanı şu şekilde sıralanabilir;

1)Anesteziyoloji

2)Reanimasyon

3)Algoloji

      Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bu üç klinik dalda verilen hizmetler iki ayrı yerleşkede iki profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, iki uzman ve beş asistan tarafından yürütülmektedir.

 Operasyonu planlanan hastalar ameliyat öncesinde anestezi polikliniğimiz ve servislerimizde ayrıntılı muayeneden geçirilerek değerlendirilmekte, gerekli tetkik ve konsültasyonlar istenmekte, güvenli anestezi uygulama prensipleri çerçevesinde ameliyat öncesi hazırlıklar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Hastalar bu aşamada yapılacak işlemler ile ilgili olarak ayrıntılı şekilde bilgilendirilmekte ve soruları cevaplandırılmaktadır.

 

Fakültemiz iki ayrı yerleşkede toplam 10 ameliyathane salonu ile hizmet vermektedir. Bu ameliyathane salonlarında her türlü cerrahi girişim; erişkin ve pediatrik kalp-damar cerrahisi, beyin cerrahisi, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz, ortopedi, göz, göğüs cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi ve pediatrik cerrahi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirilmektedir.

 Ameliyathanelerimizde modern teknoloji ile monitorizasyon yöntemleri eşliğinde genel anestezi ve ultrasonografi klavuzluğunda tüm rejyonel anestezi yöntemleri ile ağrısız doğum uygulamaları yapılmaktadır. Tanısal işlemlerde de hasta konforunu sağlamaya yönelik gerektiğinde üst ve alt gastrointestinal tanısal girişimlerde, radyolojik görüntülemelerde ve günübirlik cerrahi işlemlerde ameliyathane dışı sedasyon işlemleri uygulanmaktadır.  

 Ağrı polikliniğimize başvuran hastaların çeşitli nedenlere bağlı kronik ağrılarının tanı ve tedavisinde gerek medikal, gerekse invazif girişimler başarılı şekilde uygulanmakta ve hastalar takibe alınmaktadır.

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nin sorumluluğunda 2’si temas izolasyon odası olmak üzere toplam 11 yataklı reanimasyon ünitemiz 3. basamak yoğun bakım ünitesi düzeyinde, ayrıca 9 yataklı kardiyovasküler cerrahi ve 6 yataklı koroner yoğun bakım ünitelerinde 24 saat boyunca anestezi uzmanı, asistanı ve teknikeri ile kesintisiz hizmet vermekte; hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon, plazmaferez ve fizyoterapi tedavileri hasta başında  uygulanabilmektedir.

 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Anabilim Dalımız; tüm bu hizmetleri modern araç ve gereçlerle eksiksiz olarak yürütmekle beraber, Tıp Fakültesi öğrencilerinin, asistan eğitim programı kapsamında uzmanlık öğrencilerinin, üniversitemiz bünyesindeki Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü öğrencilerinin eğitimine gerekli özeni eksiksiz olarak göstermektedir. Ayrıca kardiyopulmoner resüsitasyonun öğretilmesi ve uygulanması, solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanması, anestezi ve yoğun bakım tedavisi ile ilgili medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinde hizmet içi seminerler, kurslar ve sertifikalandırma programları organize edilmektedir.

 Üniversitemizin çok yakında İncek’te yapımı tamamlanmak üzere olan kampüsünde sağlık, eğitim ve öğretim hizmetlerimize devam etmeyi hedeflemekteyiz.

BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi