UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
   
ACİL TIP ANABİLİM DALI
   
18 Aralık 1999 da Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından kurulan Ufuk Üniversitesi’nin  Tıp Fakültesi, 2006 yılı başlarında açılan hastanesi ile günümüzde kadro ve bilimsel olanaklarıyla tıp eğitimi ve hizmetinde ülkemizin önde gelen eğitim kurumu durumuna gelmiştir. Üniversitenin kuruluşuna önderlik eden vakfın misyonunun trafik kazaları konusunda olması Tıp Fakültesine acil hizmet konusunda ayrı bir sorumluluk ve misyon yüklemektedir. Tıp Fakültesi hastanesinin hizmete açılması ile birlikte kısıtlı olanaklarla kurulan Acil Servis kendisine yüklenen sorumluluk ve misyonu rehber kabul ederek 2007 yılında Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Atila Korkmaz’ın Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra hızla gelişmiş ve günlük ortalama 100 acil olguya hizmet verir hale gelmiştir. Başkent Ankara'mızın en stratejik ve yoğun bir yerinde Samsun-Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir ana otoyollarının kavşak noktasında lokalize Fakültemizin Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Acil Servisi ulaşım kolaylığı, hasta kabul, acil girişim ve tedavilerin hızla yapılması ve hastanenin diğer bölümleri ile de iç içe olması nedeniyle oldukça avantajlı bir yapıya sahiptir. Çağımızın acil servis standartlarına ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik ve genelgelerine uygun şekilde yapılanan Acil Servis’te tam donanımlı bir Canlandırma Odası, Triaj ve Muayene Odası, Arındırma Odası, 4 adet Sedye-Yataklı Birinci Bakı Gözlem Odası, Küçük Cerrahi Girişim ve Alçı Odası, 3 er Yataklı 2 Adet  İkinci Bakı Hasta Odası, 2 Cerrahi Odalı Ameliyathane ve Ekleri, 2 Adet Doktor Odası, 1 Adet İntörn Seminer Eğitim Odası, 1 Adet Hasta Yakınları Bekleme Odası, 3 Adet Yatar Hasta Koltuğu Ünitesi ile ayrıca personel soyunma, sterilizasyon gibi destek odaları mevcuttur. Acil Tıp Anabilim Dalı’na bağlı olarak 7/24 kesintisiz acil sağlık hizmeti verilen Acil Servis’in konumunun özellikle BT, MR ve konvansiyonel radyoloji üniteleri ile merkezi laboratuvara sadece birkaç metre uzaklıkta olması acil hizmetlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 2006 yılında 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Üyesi ile hizmete giren Acil Tıp Anabilim Dalı, bugün Tıp Fakültesi’nin en zengin eğitim kadrosuna sahip olup halen 3 Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi ve 8  Hemşire, ATT ve Personel ile eğitim ve hasta bakım hizmetini vermekte olup 2 şer aylık kesintisiz bir süre ile Acil Tıp Anabilim Dalı’na staja gelen ortalama 4 intörnün de eğitim ve hizmete aktif katılımı ile ülkemizde Acil Tıp Anabilim Dalı ve nosyonunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Yıllardır her hafta hiç aksatılmadan yapılan seminer, ders, literatür, kurs teorik ve pratik eğitim programları Tıp Fakültesi'nin gerek uzmanlık eğitimine gerekse çalışanların hizmet-içi eğitimine verdiği öneme işaret etmektedir. Son 2 yılda 3 acil tıp uzmanı yetiştiren Acil Tıp Anabilim Dalımız;  Tıp Fakültesi öğrencileri ile uzmanlık öğrencilerinin kaliteli eğitim almasına, ülkemize donanımlı acil tıp uzmanı yanında nitelikli öğretim üyesi yetişmesinin sağlanmasına, hekimler dışında bu alanda görev yapan yardımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitimine önem vermesiyle ve sonuç olarak toplumumuzun hakettiği çağdaş acil hizmetleri hızlı, kaliteli ve güvenli olarak almasını sağlamaya çalışarak vizyonunu ortaya koymaktadır. 
BİLGİ KÖŞESİ
  • Bilgi Köşesi


 
  • Bilgi Köşesi