Globalleşen dünyamızda Tıp bilimindeki evrensel nitelikler ve her geçen gün büyük bir hızla ilerleyen gelişmeleri yakalamak Tıp Eğitimimizde en büyük hedefimizdir. Bu nedenle Tıp Eğitimimizin en önemli ve asıl temelini oluşturan Temel Bilimlerle ilgili ders müfredatları nitelik ve nicelik bakımından zengin ve çeşitlendirilmiş şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Bu yoğun müfredattaki amaç; öğrencilerin temel bilgileri en akılcı biçimde öğrenip bunu daha sonra alacakları Klinik Bilimler kısmında en verimli şekilde kullanabilmeleridir. Eğitimde ezbere dayalı olmadan, olabildiğince analitik düşünce ve mantıksal çıkarıma dayalı sağlam temeller almaları amacı güdülmektedir.Öğrenci sayısının her sene öğretim üyesi sayısına göre orantılı olmak kaydı ile, dar sınırlar arasında tutularak eğitim-öğretim olanaklarından daha iyi yararlanarak hem araç-gereç hem de hasta başı eğitim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı