Patoloji bölümü, sitoloji ünitesi ile beraber muayene ve tetkik sırasında teşhis ve tedavi için biyopsi ihtiyacı duyulan erişkin ve çocuk  hastalara hizmet vermektedir.

Başka bir patoloji laboratuarında tanı almış hastaların materyallerinin tekrar incelenmesi veya gerekli ek tetkiklerin yapılması hizmeti de sunulmaktadır.

    • Histokimya
    • İmmunohistokimya
    • Doku Kültürü
    • DNA Sitometrisi
    • HPV ( Human Papilloma Virus ) Taraması

 

     
Prof.Dr.Haldun UMUDUM
Dr.Öğr.Üyesi Gülşah AKGÜL
     
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi    
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı