• Ultrasonografi
    • Bilgisayarlı Tomografi  ( CT )
    • Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MR )
    • Mamografi
    • Floroskopi
    • İntravenöz Pyelografi ( İVP )
    • Rahim filmi ( HSG )
    • Kemik Mineral Dansimetresi
    • Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi
    • Stereotaktik Yöntemle Meme İşaretleme
    • Renkli Doppler Ultrasonografi
    • Kontrastlı sindirim kanalı incelemeleri

 
Prof.Dr.Mehmet Ali YİNANÇ
Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU
Doç.Dr.Gökçe Kaan ATAÇ
Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖZAN SANHAL
 
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi  
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı