• Hızlı ve Kesintisiz Sağlık Hizmet Sunumu
    • İleri Tetkik ve Tahlil Yöntemleri ile Tanı Belirleme
    • Hasta Bilgilendirme
    • Tedavi Planlama ve Uygulama
    • Acil Ameliyat Kabulü
    • Müdahale ve Yakın Gözlem

   
Prof.Dr.Atila KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr.Togay EVRİN
Yrd.Doç.Dr.Burak KATİPOĞLU    
       
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı