• Koroner Arter Hastalığının cerrahi tedavisi ( Koroner Bypass ameliyatı )
    • Kalp Kapakçığı Hastalıklarının cerrahi tedavisi
    • Doğumsal Kalp Hastalıklarının cerrahi tedavisi
    • Kalp Tümörlerinin cerrahi tedavisi
    • Aorta Hastalıklarının ( Anevrizma ve tıkayıcı hastalıklar ) cerrahi tedavisi
    • Karotid Arter ( Şah Damarı ) Hastalığının cerrahi tedavisi
    • Atardamar Hastalıklarının cerrahi tedavisi ( Bypass ameliyatları )
    • Toplardamar Hastalıklarının cerrahi tedavisi ( Varis )

 
Prof.Dr.Coşkun İKİZLER
Prof.Dr.Tevfik TEZCANER
Yrd.Doç.Dr.Oğuz MOLDİBİ
Perfüzyonist Mehmet LÜLECİ  
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi  
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı