•  Kan Hücrelerinin ve Hemoglobin Miktarının Ölçülmesi (Tam Kan Sayımı)
    • Hemoglobin Alt Tiplerinin Elektroforez ile Analizi
    • Kanın Mikroskop Altında İncelenmesi (Periferik Yayma)
    • Kemik İliğinin İncelenmesi (Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi)
    • Kan Yapımı İçin Gerekli Olan Demir, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin İncelenmesi,
    • Kan Pıhtılaşmasının Tetkik Edilmesi (trombosit hastalıkları)
    • Kan Hücrelerinin İşlevleri ve Yaşam Süreleri ile İlişkili Testler
    • Kansızlık (anemi)
    • Kan Hastalıkları
    • Lenfoma
    • Akut  ve Kronik Lösemiler

       
Prof.Dr.Cengiz BEYAN
 
       
Detaylı Bilgi      
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı