• Akciğer Kanserleri ve Diğer Hastalıklarda Segmentektomi, Lobektomi ve Pnömonektomi Operasyonları,
  • Yemek Borusu Hastalıkları ve Kanserinde Her Türlü Cerrahi İşlem
  • Hava Yolu Hastalıklarında (Trakea, Bronş) Teşhis ve Tedavi Amacıyla Girişimler
  • Akciğer Zarı Hastalıkları (Plevra) ve Akciğer Zarları Arasında Sıvı Birikimi Gibi Bütün Problemlerde Açık ve Kapalı (Endoskopik) Operasyonlar
  • Amfizem ve Komplikasyonlarının Fonksiyonel Olarak Düzeltilmesine Yönelik Amfizem Cerrahisi (LVRS) Operasyonları
  • Göğüs Duvarı Deformitelerinde (Kunduracı ve Güvercin Göğüsü) Açık ve Endoskopik Düzeltme Ameliyatları
  • Mediasten Hastalıklarında Endoskopik ve Cerrahi (Mediastinoskopi,Mediastinotomi,VATS timektomi) Girişimler
  • Diafragma Hastalıklarında Rezeksiyon, Rekonstrüksiyon ve Tamir Operasyonları
  • Göğüs veya Göğüs İçindeki Organların Travmatik Yaralanmalarına Bağlı Sekellere Yönelik Operasyonlar
  • Minimal invazif teknikler VATS (video torakoskopik cerrahi) ile operasyonların çoğu yapılmaktadır 
 
Prof.Dr.Serdar HAN Doç.Dr.Tevfik KAPLAN
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı