Operasyonu planlanan hastalar ameliyat öncesinde anestezi polikliniğimiz ve servislerimizde ayrıntılı muayeneden geçirilerek değerlendirilmekte, gerekli tetkik ve konsültasyonlar istenmekte, güvenli anestezi uygulama prensipleri çerçevesinde ameliyat öncesi hazırlıklar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Hastalar bu aşamada yapılacak işlemler ile ilgili olarak ayrıntılı şekilde bilgilendirilmekte ve soruları cevaplandırılmaktadır.
Ameliyathanelerimizde modern teknoloji ile monitorizasyon yöntemleri eşliğinde genel anestezi ve ultrasonografi kılavuzluğunda tüm yaş grupları için genel anestezi rejyonel anestezi sedasyon ağrısız doğum uygulamaları yapılmaktadır.

 
Prof.Dr. Filiz TÜZÜNER
Prof.Dr.Arif Hikmet SÜER
Prof.Dr.Züleyha KAZAK BENGİSUN
Doç.Dr.Perihan EKMEKÇİ
 
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi
 
Dr.Öğr.Üyesi Hakan YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Baturay Kansu KAZBEK
Dr.Öğr.Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
 
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı