• Hızlı ve Kesintisiz Sağlık Hizmet Sunumu
    • İleri Tetkik ve Tahlil Yöntemleri ile Tanı Belirleme
    • Hasta Bilgilendirme
    • Tedavi Planlama ve Uygulama
    • Acil Ameliyat Kabulü
    • Müdahale ve Yakın Gözlem

   
Prof.Dr.Atila KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Togay EVRİN
Dr.Öğr.Üyesi Burak KATİPOĞLU    
Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi  
 

 

Copyright © All rights reserved. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı